נהלי מסלול הטבה מס’ 30 – תכנית לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המכוונת לאתגרי המגזר הציבורי 2017.pdf