נהלי מסלול הטבה מס’ 30 – מסלול לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי.pdf