נוהל מסלול הטבה 34 – סיירות תכנות – מעודכן 10 אפריל 2018 -_.docx