מסלול הטבה מס’ 21 – תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה – 1.11.17.pdf