מסלול הטבה מס’ 21 – תחליפי נפט לתחבורה – 16.4.18.pdf