מסלול הטבה מס’ 37 – הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתכנית המסגרת האירופא.._.pdf