הסכם נספח למכרז סוכנות נסיעות-גרסת השוואה בסימון שינויים בין ההסכם שפורסם להסכם לאחר ההבהרות.pdf