מכרז סוכנות נסיעות-נספח טופס ההצעה לאחר הבהרות-נקי למילוי.pdf