מכרז סוכנות נסיעות-נספח טופס ההצעה לאחר הבהרות-בעקוב אחר שינויים.pdf