מסלול הטבה מס’ 19 – אוכלוסיות עם מוגבלות – 17.5.17.pdf