מסלול הטבה מס’ 30 – אתגרי המגזר הציבורי – 1.1.16.pdf