נספח ו’ למסלול הטבה מס’ 1-קרן המו”פ – 6.3.2018.pdf