מסלול הטבה מס’ 22 – חממות ביוטכנולוגיות – 1.1.16.pdf