מסלול הטבה מס’ 21 – תחליפי נפט לתחבורה – 1.1.16.pdf