מסלול הטבה מס’ 19 – עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות – 1.1.16.pdf