נספח ב (מסלול הטבה 3)_אזורי עדיפות לאומית להגדרת חממת פריפריה.pdf