מסלול הטבה מס’ 14 – מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת – 1.1.16.pdf