מסלול הטבה מס’ 13 – תכנית לעידוד הקמת מרכזי פרויקטים במדינת ישראל של חברות רב-לאומיות.pdf