כתב התחייבות והודעה על הפעלה של מסגרת תומכת לפי מסלול הטבה מס’ 28 – תכנית ויזות חדשנות ליזמים מחול (פיילוט).docx