תכנית ישראל ג’ג’יאנג (סין) לתמיכה מקבילה הנחיות להגשת טפסי תמיכה לרשות החדשנות.pdf