מסלול הטבה מס’ 34 – תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט).pdf