הנחיות ונהלים למסלול הטבה מס 36ב – המכינה למופ.DOCX