מסלול הטבה מס’ 33 – מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות.pdf