מסלול הטבה מס’ 21 – תחליפי נפט – סופי לפרסום – 1-11-17.pdf