103-14 – הבטחת רצף הטיפול הסיעודי בעת שחרור ממוסד רפואי.pdf