מסלול הטבה מס’ 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור – 17.1.2018.pdf