הודעה לעיתונות – למתן שירותי יעוץ לקידום שיווק ויחסי ציבור מול התקשורת הזרה.pdf