מכרז יחצ חול-פירוט לקוחות להוכחת ניסיון ורשימת ממליצים_0.docx