תכנית ישראל ג’יאנגסו (סין) לתמיכה מקבילה הנחיות להגשת טפסי תמיכה לרשות החדשנות.docx