מכרז יחסי ציבור פירוט לקוחות להוכחת ניסיון ורשימת ממליצים.docx