הזירה החברתית ציבורית ברשות החדשנות וסיירות תכנות.pdf