נספח יא (מסלול הטבה 3)_נהלי תכנית החממות הטכנולוגיות.docx