נספח ט’ (מסלול הטבה 3)_הסדר להחזר הלוואות שקיבלה בעבר חממה טכנולוגית.doc