נספח ח’ (מסלול הטבה 3)_הערכת ביצועים של זכיין קיים.doc