הצהרה בדבר היעדר חובות – מסלול השקעות בתחליפי נפט.docx