26.07.2023 – הצעה לתוכנית לפיתוח מרכזי תעסוקה.docx