מענה לשאלות הבהרה – הליך תחרותי מסלול הנבטה – מרכזי חדשנות פריפריה.pdf