נהלי מסלול משנה 5ב’ תשתיות מופ לתעשייה 13.7.2023.pdf