מכרז עם בחינה דו-שלבית מס 02-2023- טופס הצעה- מסמכים להגשה בוורד.docx