6.7.23רשימת חברות מעונינות לתת אתרי הרצה וליווי ליזמים 2023 משרד האנרגיה.xlsx