05.07.2023 – בקשה לתמיכה בתוכנית מחקר יישומי בתעשייה.docx