28.06.2023 – בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות משבשת.docx