(1)תאגידים בינלאומיים שפתחו בישראל מרכזי מחקר ופיתוח מהקמת המדינה מתוקן-EXPORT.xlsx