נספח ב- טופס הצעה מכרז למתן שירותי ייעוץ תוכן, לצורך כתיבה, עריכה והפקה של דוחות נושאיים למילוי בתוכנת וורד.docx