נספח ב- טופס הצעה מכרז דוחות אסטרטגיים מסמכים למילוי בתוכנת וורד.docx