12.02.2023 – הצעה לתוכנית לפיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע (אשכול 6).docx