19.02.2023 – בקשת הדרכה לקראת הגשת בקשת תמיכה במו’פ לחברות תעשיית הייצור.docx