חלבון אלטרנטיבי מהחי – שיטות , אתגרים והשפעות סביבתיות 2023.pdf