להלן מיקוד הנושאים לתמיכה בפיילוטים של טכנולוגיות סביבה:

  1. שינוי אקלים

כולל טכנולוגיות לניטור ובקרה
 

  1. זיהום אוויר מתעשייה
  1. זיהום אויר מתחבורה
  1. חומרים מסוכנים 
  1. פסולת מסוכנת ופסולת מיוחדת
  1. פסולת, כלכלה מעגלית והתייעלות במשאבים​
  1. שפכי תעשייה:
  1. קרקעות מזוהמות:
  1. דלקים:
  1. הגנת הסביבה הימית