תקציב הבקשה פיילוט חבילות עבודה

בקשת תמיכה בתכנית מחקר יישומי באקדמיה – פיילוט חבילות עבודה

הצהרת מלגאי לתיק מו”פ

מוכנים לאתגר?